Οροι χρήσης

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χρήση άδειας

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου των υλικών (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο του Empty Vessel για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση αδείας και όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:

  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.

  2. χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική).

  3. προσπάθεια αποσυμπίλησης ή αναστροφής του λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο του Empty Vessel.

  4. να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα υλικά. ή

  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.

 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτομάτως αν παραβιάσετε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί οποιαδήποτε στιγμή από το Empty Vessel. Αφού τερματίσετε την προβολή αυτών των υλικών ή μετά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέντα υλικά που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά στην ιστοσελίδα του Empty Vessel παρέχονται "όπως είναι". Το Empty Vessel δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, με την οποία αποκηρύσσει και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το Empty Vessel δεν εγγυάται ούτε κάνει παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό του στο Διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοια υλικά ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το Empty Vessel ή οι προμηθευτές του δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδος ή λόγω διακοπής λειτουργίας), που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των υλικών στο Internet του Empty Vessel ακόμη και αν το Empty Vessel ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Empty Vessel έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για τη πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις υπονοούμενες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Αναθεωρήσεις και Errata

Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Empty Vessel ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Το Empty Vessel δεν εγγυάται ότι κάποιο από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή τρέχον. Το Empty Vessel μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το Empty Vessel, ωστόσο, δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

Συνδέσεις

Το Empty Vessel δεν έχει εξετάσει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του στο διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται επικύρωση από το Empty Vessel του ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις των όρων χρήσης του ιστότοπου

Το Empty Vessel μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Κυβερνητικός νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον ιστότοπο του Empty Vessel διέπεται από τους νόμους του κράτους του Τέξας, ανεξάρτητα από τις διατάξεις σύγκρουσης νόμων.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση μιας Ιστοσελίδας.